0
SMART Akademi i Borås,

Skaraborgsvägen 3A,
vån 2B, Simonsland,
Fashion Center
506 30 Borås,
Sweden
Tel:073 690 76 56
Email: info@smartakademi.seBoost your brain!

Ta i beaktning Newtons första lag om rörelse, ett objekt som befinner sig i rörelse tenderar att fortsätta röra sig om inte en yttre kraft påverkar det. Justera den här teorin lite lätt och den går att applicera på hjärnan. Du lär dig att nyttja den kraft som finns i din hjärna samtidigt som den här utvecklingen fortsätter med åren och främjar vishet istället för att man börjar undra var man har lagt nycklarna.

Träna din hjärna och kasta dig in i en mental utmaning genom att lära dig SMART Akademis stimulerande metod för att utveckla din huvudräkningsförmåga. Genomm att göra sifferpussel eller att genomföra svåra mentala uppgifter stimuleras hjärnan till att producera nya nervtrådar. Fortsätt räkna, fortsätt tänka och din hjärna kommer att tacka dig.

Det här programmet är speciellt utformat för mogna elever som missade möjligheterna att lära sig huvudräkning under sin barndom men som är intresserade avv att upptäcka myterna om abacusen och på samma gång ta del av de fördelar den erbjuder. Det är aldrig för sent för att lära sig de här kunskaperna och därigenom förbättra inte bara minnet, men även koncetrationsfömågan samt den mentala styrkan.