0
SMART Akademi i Borås,

Skaraborgsvägen 3A,
vån 2B, Simonsland,
Fashion Center
506 30 Borås,
Sweden
Tel:073 690 76 56
Email: info@smartakademi.se

Det här programmet är öppet för studenter som har genomgått Kinderklassen eller elever som är lite äldre. Kursen börjar Det här programmet börjar med en grundläggande kurs som på ett pedagogsikt och roligt sätt introducerar konceptet för eleverna. De delar som ingår i första delen av kursen är användandet av Soroban och hur man använder båda händerna samtidigt. Efter avklarad grundkurs så fortsätter kursen med mer avancerade moment.

Fortsättningen på kursen syftar till att introducera mer komplexa beräkningar som genomförs med hjälp av de Sorobankunskaper som eleverna redan har lärt sig. Detta sker genom att eleverna får lära sig att visualisera en Soroban och genomföra beräkningen på det viset. Siffror som ska beräknas visualiseras av eleven som pärlor på Soroban. Genom träning så kommer elevens huvudräkningsförmåga att öka och utveckling uppmuntras av Blixr-ANZAN (暗算), ett sätt att göra beräkningar mentalt. På den här nivån så har eleverna utvecklat tillräckliga kunskaper för att kunna göra huvudräkningar väldigt snabbt bara genom att titta på siffrorna.