0


Den mänskliga hjärnan har en mycket komplex struktur och genom åren har det utvecklats tusentals myter och spekulationer om vår hjärna.

Forskare har försökt att skilja mellan det som är myt och det som är verklighet. Det har bevisats bortom rimligt tvivel att den mänskliga hjärnan och nervsystemet är ett av de största mest sammansatta informationsnätverk som dessutom klarar av mycket höga hastigheter. Information från alla delar av kroppen skickas genom nervsystemet till hjärnan som bearbetar signalerna och sedan blixtsnabbt skickar ut rätt svar till rätt kroppsdel.

Hjärnan är också centrum för människans intelligens och känslor, och under många decennier har pedagoger och forskare försökt ta reda på de bästa sätten att träna hjärnan, för att förbättra hjärnkapaciteten och därigenom möjligheterna för kommande generationer.


Att komma fram till en slutgiltig slutsats har dock varit svårt mycket på grund av att personligheter hos individer varierar kraftigt. Denna variation gör att det är mycket svårt att ta fram en generell läroplan som passar alla barn. 

Under 1900-talet och i början av 2000-talet var det allmänna tron att den mänskliga hjärnan var en massa av nervceller som utvecklats och specialiserats genom arvsanlag och därmed färdigutvecklad väldigt tidigt. Den gemensamma uppfattningen bland neurobiologerna under 1900-talet "var att hjärnan utvecklar specialiteter som kommer ifrån arvsanlag och att ingenting av utvecklingen kom från yttre stimulans."

Roger Sperry vann 1981 Nobelpriset för sin forskning som visade på att vänster och höger hjärnhalvor inte bearbetar samma sorts information. Sperry teori gick ut på att de två hjärnhalvorna bearbetade mycket specifika sorters information separat. Till exempel så föreslog Sperry att höger hjärnhalva är den kreativa av de två och därmed tar hand om kreativa sysslor. Han föreslog också att vänster hjärnhalva var den logiska delen som tog hand om logiska resonemang samt språk.

Eftersom Sperrys idéer var nya och banbrytande så intresserade hans teorier en mängd människor över de följande tre årtiondena. Intressenter som har nämnts är författare, tvkanaler och på Internet kan man hitta massvis med information. Även på universiteten världen över har det drivits flitiga diskussioner under psykologiklasser om skillnaderna som finns mellan höger och vänster hjärnhalva och i förlängningen även fördelarna med att använda båda hjärnhalvorna samtidigt.

 

 

Om din vänstra hjärnhalva är den dominanta:


Då tänker du rationellt, är kritiskt granskande och är resultatorienterad.
Du kräver fakta innan du tar några beslut.
Du arbetar systematiskt och planerar ditt arbete.
När du diskuterar tar du upp en fråga i taget och avslutar den innan nästa fråga diskuteras.
Du är bra på att uttrycka dig i tal eller skrift.
När du läser föredrar du facklitteratur och facktidsskrifter.
Du ägnar dig mycket åt detaljer och har svårt att se helheten direkt.
Du är inte benägen att ta risker eller fatta snabba beslut.

Din vänstra hjärnhalva sysslar med:
- ord, tal och skrift
- siffror och matematik
- logik och analys
- kritiskt granskande
- registrerar detaljer och orsakssammanhang
- räknar ut saker och ting i följdriktig ordning dvs. steg för steg
- arbetar med sammanhängande tankar
- en idé följer direkt efter en annan och leder till en slutsats
- använder precisa, exakta betydelser
- en innebörd, en slutsats
- rätt/fel, ja/nej
- har god tidsuppfattning

 

 

Om din högra hjärnhalva är den dominanta::


Då drar du slutsatser intuitivt, får plötsliga insikter som baseras på aningar, känslor och ofullständiga fakta, mönster och bildspråk.
Du uppfattar genom att känna igen mönster och var saker och ting befinner sig i relation till varandra och hur delar hänger ihop och bildar helheter.
Du har lätt för att känna igen ansikten.
När du hör någon tala är det inte så mycket orden utan kroppsspråk, röstläge, stämning och omgivningen runtomkring som har betydelse.
Du kan spontant inspireras av ett konstverk, medan en som domineras av vänstra hjärnhalvan frågar vad det skall föreställa.
Har lätt för att känslomässigt påverkas av t.ex. musik.
Din högra hjärnhalva sysslar med:
- färg, form och fantasi
- musik och rytm
- intuition
- känslor, kärlek och dagdrömmar
- bilder och symboler
- ser snabbt helheter
- läser och tolkar kroppsspråk
- drar slutsatser intuitivt, inte följdriktigt
- använder sin känsla för hur saker och ting passar ihop eller hör ihop
- många alternativ/slutsatser och många betydelser
- kreativ och ofta konstnärlig
- har dålig tidsuppfattning.


Vilken av dina hjärnhalvor är den dominanta, höger eller vänster? Här är ett snabbt test som avslöjar vilken av dina hjärnhalvor som är dominant. Titta på katten i videoklippet nedanför. Snurrar katten medsols så är din högra hjärnhalva dominant. Snurrar den motsols så är din vänstra hjärnhalva dominant.

 

Vad ser du?

Roterar katten med- eller motsols?

 


SMART Akademi i Borås,

Skaraborgsvägen 3A,
vån 2B, Simonsland,
Fashion Center
506 30 Borås,
Sweden
Tel:073 690 76 56
Email: info@smartakademi.se
Fill out my online form.

 

SMART Akademi !

 

 

Copyright © 2013 by Soroban Mental Arithmetic Training Academy. All rights Reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions

Responsive design for multiple platforms using

Designed by