0
SMART Akademi i Borås,

Skaraborgsvägen 3A,
vån 2B, Simonsland,
Fashion Center
506 30 Borås,
Sweden
Tel:073 690 76 56
Email: info@smartakademi.se
För att kunna tillgodogöra sig den undervisning som ges i Kinderklassen så bör elever som ansöker hit åtminstonde kunna förstå, läsa och skriva 0-9.
I början av kursen kommer ett diagnostiskt test att genomföras för att bedömma barnets kunskapsnivå.

Programmet är inriktat på att göra eleven medveten om de koncept som används av SMART Akademi i huvudräkningsutvecklingen, samt de grundläggande räknesätten addition och subtraktion. Efter avklarad kurs så kommer elevn att klara av enklare huvudräkning så som addition och subtraktion av en serie siffror.

Med träning så kommer elevens förmåga för huvudräkning att utvecklas. I de mer avancerade klasserna så används inte Soroban utan eleven blir uppmanad att visualisera beräkningen genom en s.k blixt anzan. När eleverna har nått den här nivån så kommer deras förmåga att genomföra huvudräkning att ha ökat mångfalt och de kommer att kunna genomföra beräkningar bara genom att se siffrorna.

 

 

SMART Akademi !

 

 

Copyright © 2013 by Soroban Mental Arithmetic Training Academy. All rights Reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions

Responsive design for multiple platforms using

Designed by