0
SMART Akademi i Borås,

Skaraborgsvägen 3A,
vån 2B, Simonsland,
Fashion Center
506 30 Borås,
Sweden
Tel:073 690 76 56
Email: info@smartakademi.seVad är SMART Akademi?


SMART Akademi är en förkortning av Soroban Mental ARithmetic Training Akademi som översatt till Svenska betyder Soroban huvudräkningsträning. SMART Akademi grundades 2013 och har sin grund i den Japanska beräkningsfilosofin Soroban. SMART Akademis program har en specialutvecklad kursplan som har anpassats speciellt för att optimera de Svenska elevernas inlärning. I dagsläget så finns det över 5 miljoner internationella elever i alla åldrar som använder det här programmet för att förbättra sina kunskaper, en siffra som växer för varje dag som går.

 

 

SMART Akademis program är specialutvecklat av en panel med experter inom diverse områden inom matematiken. Vidare så har SMART Akademi en kompetent personalstyrka där flera personer är erkända experter inom området. All undervisande personal har genomgått grundlig träning för att kunna förse elever med korrekt och intressant undervisning.

SMART Akademis olika program har också stora möjligheter att göra det lättare för elever att upptäcka sin hjärnas verkliga kapacitet.

 

 

SMART Akademis mål är grundade på att skapa möjligheter för dagens studenter att skapa en mycket god grundläggande kunskap som eleven kan luta sig emot under lång tid framöver, något som är viktigt idag när skola och arbetsliv utsätts för högre konkurrens.

Det främsta målet för SMART Akademi är att erbjuda en kvalitetsbaserad huvudräkningsutbildning som använder sig av de absolut senaste och mest avancerade framstegen inom pedagogiken. Genom att göra detta så bidrar även SMART Akademis program till att utveckla samhället i stort genom att se till att barnen lär sig grundläggande beräkningskunskaper.

Med efterfrågan så kommer SMART Akademi att expandera internationellt för att förse fler länder med möjligheten att använda SMART Akademis program. Tanken är att använda den gedigna kunskap som finns in-house för att skapa en franchise.

 

Metod

 

 

Huvudräkning kan delas in i två grupper. En är att utföra huvudräkning med Sorobanmetoden som använder den högra hjärnhalvan. Den andra är den rent matematiska varianten som använder vänster hjärnhalva. När man använder Sorobanmetoden för att utföra huvudräkning så lär sig den högra hjärnhalva att processa hur svaren ser ut på abacusen. Genom att memorera dessa bilder så får hjärnan tillgång till intuitiva bilder som har sparats i långtidsminnet. Att försöka lära sig saker utantill, som till exempel inför ett prov, gör att man använder vänster hjärnhalva och då kopplas korttidsminnet in.

I Japan är den här sortens matematisk träning vanlig, och därför är det inte konstigt att över 80% av alla elever vid universiteten i Tokyo och Kyoto har lärt sig att använda Soroban. Att utveckla den här sortens kraft i hjärnan kräver att man övar sig på huvudräkning, och ju tidigare man börjar desto enklare är det att lära sig.

En komponent i den här träning är Yomiageanzan, Japanska för att uföra huvudräkning från siffor som man hör. I det här momentet så läser någon upp siffor högt medan eleven direkt förstår och beräknar resultatet i huvudet. Det kan verka som en gammalmodig metod att lära sig, men det tränar inte bara huvudräkningsförmågan utan även hörförståelsen och förmågan att förstå matematiska problem man hör.

 

 

Fördelar med SMART Akademis program

 

 

Blixtanzan är en form av träning vilken bygger ett barns förmåga att utföra beräkningar utan några som helst hjälpmedel så som en miniräknare. Barnet kommer att behärska förmågan att utföra huvudräkning med hög hastighet bara genom att använda sin hjärnkapacitet.

 

Kimiko Kawano vid den medicinska skolan i Nippon har demonstrerat genom sin forskning bevisat att de Sorobananvändare som befinner sig i en hög "Dan" (nivå) i mycket högre utsträckning använder höger hjärnhalva vid huvudräkning. Det brukar sägas att inspiration och kreativitet, två viktiga ingridienser vid uppfinnande och problemlösande, kommer från den högra hjärnhalvan. Kunskapen att snabbt hitta den mest effektiva tankeprocessen utvecklas även den i den högra hjärnhalvan.

 

Vidare så hävdar Professor Toshio Hayashi vid universitet i Osaka att de fingerrörelser som ingår i Sorobanträningen uppmuntrar synapser i hjärnan att kopplas ihop med varandra för att skapa neurala nätverk.

 

 

 

De fördelar som kommer av att lära sig att räkna med Soroban är bland annat:

 • Förmågan att visualisera och att hitta inspiration
 • Förmågan att koncentrera sig
 • Förmågan att uppmärksamt observera
 • Förmågan att behandla information
 • Förmågan att memorisera
 • Förmågan att lyssna och att läsa snabbt
 • Förmågan att utveckla den ultimata förmågan, huvudräkning.

   

   

 

 

97% of our Students Recommend Us :

 

It's Fun

75%

I like the sound of the soroban beads

90%

Wow! I can calculate faster!

85%

Soroban makes me more confident in numbers

92%

Soroban provides a better sense of achievement

78%

I can expresses large numbers simply and easily.

80%

 


Fill out my online form.

 

 

 

 

 

SMART Akademi !

 

 

Copyright © 2013 by Soroban Mental Arithmetic Training Academy. All rights Reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions

Responsive design for multiple platforms using

Designed by