0
SMART Akademi i Borås,

Skaraborgsvägen 3A,
vån 2B, Simonsland,
Fashion Center
506 30 Borås,
Sweden
Tel:073 690 76 56
Email: info@smartakademi.seHjärnans funktion utvecklas som mest under barndomen då det finns mycket tid för att lära sig nya saker, utveckla nya kunskaper och att växa. Ett barns hjärna har uppvisat stor möjlighet att anpassas efter stimulanser som utvecklar deras syn, motorik, känsel och dess kognitiva förmåga. Därför rekommenderar experter att barn blir stimulerade i tidig ålder, så tidigt som från 3 år, med att antingen lära sig ett språk till, enklare matematik eller ett musikaliskt instrument.

Huvudräkning har förts fram som en stimulans som på ett hälsosamt sätt främjar utvecklandet av både höger och vänster hjärnhalvor samtidigt. Eftersom båda hjärnhalvorna aktiveras samtidigt så främjas inte bara lärandet utan även koncentrationsförmågan, kretiviteten och minnet.

Huvudräkning bör inte betraktas som ett verktyg som enbart stimulerar ett barns matematikkunskaper. Det utmanar tankesättet, fokuseringsförmågan och formar hur ett barn:

 • Lyssnar och förstår
 • Visualiserar och fantiserar
 • Memorerar detaljer
 • Jobbar med hastighet och noggrannhet
 • Fokuserar på en uppgift
 • Behandlar information
 • Tacklar problem

 

"En undersökning gjord av Nippon Medical School har kommit fram till att den högra hjärnhalvan behandlar information som har med vissuella och auditiva informationsbehandlingar så som att lyssna på musik eller att känna igen bilder. Den vänstra hjärnhalvan behandlar den mer logiska informationen så som matematiska beräkningar och logiska resonemang.

Studien, som gjordes på 200 elever under en period på tio år, undersökte hjärnaktiviteten hos eleverna då de deltog i olika aktiviteter. Utvärderingar av elever som använder abacusen visade på en genomgående högre användning av den högra hjärnhalvan vilket tyder på att den delen av hjärnan användes flitigt för huvudräkningsuppgifter. Medelpersonen använder oftast endast vänster hjärnhalva för att göra beräkningar men den här studien bevisade att elever som använt abacusen kunder framställa bilder av den i sin hjärna och därigenom också använda höger hjärnhalva.

Vidare så kunde forskarna även dra slutsatsen att abacusen kan bidra till barns förståelse för det numeriska systemet och matematiska formuleringar. De barn som använde abacusen kunder även uppvisa bättre förmåga att memorisera svåra talföljder och fokusearde också bättre på uppgifter. Deras förmåga att använda den högra hjärnhalva ledde även till andra positiva effekter så som ökat själförtroende, ökad akademsik förmåga smat att de uppvisade en mer kreativ problemlösning."

 

Ta reda på mer om forskningen om abacusen bland länkarna nedanför. Observera att informationen nedanför tyvärr endast är tillgänglig på Engelska.

 

 • Experiment on“The Combination of three Types of Arithmetic”, The Development of Brain Potentiality, Raise of Primary Students’ Mathematic Ability

  In Americ more and more universities set up imaginary thinking course a and the famous Massachusetts Institute of Technology is one of these typical universities. It is good to develop the right brain with imaginary thinking, but how to communicate with right and left hemispheres of human-brain? / by By Mr. Jiang Jialong, Liupanshui City, Guizhou


  Fill out my online form.

   

  SMART Akademi !

   

   

  Copyright © 2013 by Soroban Mental Arithmetic Training Academy. All rights Reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions

  Responsive design for multiple platforms using

  Designed by