0
SMART Akademi i Borås,

Skaraborgsvägen 3A,
vån 2B, Simonsland,
Fashion Center
506 30 Borås,
Sweden
Tel:073 690 76 56
Email: info@smartakademi.se 

Struktur

 

För att börja med något av SMART Akademis program krävs inga speciella förkunskaper, bara att ditt barn är mellan 4 - 16 år. SMART Akademis program har utformats för att kunna ta emot alla dessa åldersgrupper och alla börjar från början. Då SMART Akademis pedagogik innebär helt nya tekniker för att göra beräkningar kommer daglig förbättring att märkas.

SMART Akademis huvudräknings och hjärnutvecklingsprogram är uppdelat i tre olika program: Kinder (barn mellan 4 och 7 år), Junior (barn mellan 7 och 16) och Senior (från 16 år och uppåt).

 

SMART Akademi Kinder

 

SMART Akademi Kinderprogrammet är designat för de barn som är mellan 4 och 7 år. Den här gruppen är indelat i 2 olika nivåer och kursen tar 1 timme per vecka i anspråk. Varje nivå kan ta upp till 4 månader att fullgöra, men erfarenheten visar att från nivå 3 och upp så klarar barnen av nivån på 3 månader. Kinderprogrammet är fullt med lekar och interaktiva aktiviteter som är nära kopplade till huvudräkning. Då barnen leker lär de sig huvudräkning utan att de faktiskt tänker på det. En övertygande majoritet av föräldrar märker tydliga skillnader i deras barns beräkningskunskaper.

 

 

SMART Akademi Junior

 

SMART Akademi Juniorprogrammet är designat för de barn som är mellan 7 och 16 år. I den här gruppen finns det 12 nivåer och även här är det 1-2 timmar i veckan som gäller. Nivå 1 och 2 brukar ta 4 månader i anspråk och efterföljande nivåer klarar sig med tre månader. Efter att alla nivåer har gåtts igenom kommer eleven att klara av komplexa beräkningar så som kvadratrötter och upphöjningar. Naturligtvis så kommer addition, subtraktion, multiplikation och division även att ingå som kursmoment.

 

 

SMART Akademi Senior

 

SMART Akademi Seniorprogrammet är likt Juniorprogrammet uppdelat i 12 nivåer med två timmars lektionstid i veckan. Även här tar nivå 1 och 2 fyra månader i anspråk och efterföljande nivåer beräknas ta 3 månader i anspråk. Efter att alla 12 nivåer har gåtts igenom kommer eleven att klara av komplexa beräkningar så som kvadratrötter och upphöjningar. Naturligtvis så kommer addition, subtraktion, multiplikation och division även att ingå som kursmoment.

 

Kursinnehåll

 

Termin 1

 

Fingerräkning:

Barnet lär sig initialt att räkna från 0-99 genom att använda sina fingrar. Genom att använda sina händer lär sig barnet konceptet med siffror. Det efterföljande steget är sedan att lära sig addition och subtraktion med SMART Akademis koncept. Efter att barnet bemästrar dessa enkla beräkningar så kommer soroban att introduceras för barnet.

Termin 2

 

Soroban:

Nästa steg för att bemästra huvudräkning är att använda soroban. Här lär sig barnet att applicera konceptet med fingerräkning till sorobanbrädan. Barnet får lära sig de grundläggande rörelsemönstren för sorobanpärlorna. Efter avslutat kurs kommer barnet att bemästra addition och subtraktion från 1 till 1000.

Termin 3

 

Huvudräkning:

Här lär sig barnet att visualisera sorobanpärlorna i huvudet för att göra beräkningen. Barnen får lära sig att göra huvudräkningar genom att föreställa sig sorobanbrädan i sinnet, och därigenom göra beräkningarn (FLASH ANZAN). Multiplikation genom användet av sorobanbrädan introduceras nu också för eleven.

Termin 4

 

Barnet fortstätter att utveckla sina kunskaper i huvudräkning. Division med hjälp av sorobanbrädan introduceras nu för barnet. Fokus ligger nu helt och hållet på komplexa och utmanande matematiska beräkningar för att säkerställa att barnet lyckas ta till sig alla de koncept som hittills har introducerats.

Termin 5 - 12

 

Visualisering av matematikens fyra grundläggnade funktioner introduceras. Stort fokus läggs nu runt störra och mer komplexa nummer. Eleven lär sig också att göra alla beräkningar betydligt snabbare nu än tidigare möjligt, samtidigt som noggrannheten upprätthålls.

 

Ladda ner kursplan!

 

 

SMART Akademis kursplan:

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


För att hitta erat närmsta SMART Akademicenter ta gärna kontakt med oss. Alternativ kan ni kontakta oss genom att skicka in er fråga via vår kursanmälansida. Vårt team står redo att förse er med mer information och kommer att guida er igenom anmälningsprocessen på ett pedagogiskt sett.

| Ladda ner kursplan här! |


Fill out my online form.

 

SMART Akademi !

 

 

Copyright © 2013 by Soroban Mental Arithmetic Training Academy. All rights Reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions

Responsive design for multiple platforms using

Designed by