0
0

Nyheter


Fill out my online form.

 

Vi uppmuntrar barn till att göra sitt bästa, utan att alltid behöva vara bäst.

Syftet med utbildningen är att ge barn i Sverige bästa möjliga förutsättningar att kunna bli så bra som någonsin möjligt, oavsett område.


5,000,000 barn världen över har redan utvecklats med hjälp av vår metod där vi genom att arbeta med 3 sinnen samtidigt tränar hjärnan att använda både höger och vänster hjärnhalva. Då detta görs när hjärnan utvecklas som mest intensivt blir effekten stor och bestående.

Barnen ser tydligt sin egen utveckling varje gång vi träffas och alla barn når fantastiska resultat samtidigt som de har otroligt roligt. Barnen längtar till nästa träff.

 

Fördelar med Soroban:

- Revolutionerar området barns utbildning.
- Aktivera höger och vänster hjärnhalva.
- Speciellt den högra hjärnhalvan.
- Utvecklar förmågan att se inre bilder.
- Utveckling av tankeförmågan.
- Program speciellt utveckla för att förmedla kunskap.
- Klara huvudräkning otroligt snabbt och korrekt.
- Befäster viktiga delar av grundläggande sifferuppfattning.
- Tydliggör siffrors platsvärde och på så sätt en djupgående förståelse för decimalsystemet.
- Utveckla sin visuella, spatiala samt motoriska förmåga.
- Tabellkunskaper såsom multiplikationstabellen på ett unikt sätt.

 

Prenumerera på Facebook och Twitteruppdateringar och ta emot de senaste nyheterna.

 

 

 


RSS Youtube Instagram

Fill out my online form.